mc.yandex.ru

Jakie znaczenie ma prawidłowe oświetlenie w firmie?

Lediko - producent oświetlenia LED

Prawidłowe oświetlenie w firmie jest gwarantem bezpieczeństwa oraz komfortu pracowników. Pełni istotną funkcję w kształtowaniu środowiska pracy i może znacząco przyczyniać się do wzrostu wydajności pracowników. Właściwe oświetlenie w miejscu pracy umożliwia pracownikom szybkie spostrzeganie i rozróżnianie szczegółów oraz sprawia, że praca wzrokowa nie wywołuje uczucia dyskomfortu. Dobrze dobrane oświetlenie stanowiskowe pozytywnie wpływa na organizm człowieka i reguluje jego biorytm.

Skutki niewłaściwego oświetlenia

Niewłaściwe oświetlenie na stanowisku pracy może doprowadzić do nadwyrężania narządu wzroku i w konsekwencji pogłębiać jego wady. Coraz większa ilość czasu spędzana przed monitorem komputera stwarza dodatkowe zagrożenia dla oczu i powinna być przesłanką do szczególnej troski o ergonomię miejsca pracy. Oświetlenie pozostaje jednym z jej kluczowych czynników. Pamiętajmy, że ponad 80% informacji o otoczeniu pochodzi z narządu wzroku. Źle dobrane światło może powodować zmęczenie i ospałość, co w konsekwencji przełoży się na mniejszą efektywność pracowników.

Spadek jakości wykonywanych zadań może być także rezultatem pogarszającego się samopoczucia na skutek nieprawidłowo dostosowanego oświetlenia. Przykładowo, zbyt chłodne lub zbyt ciepłe światło może nie tylko obniżać koncentrację, ale również wywoływać bóle głowy. Znaczne zmęczenie oczu wywołuje migotanie światła, dlatego oświetlenie stanowiskowe powinno być pozbawione tego efektu. Natomiast niedostateczna ilość światła przyczyni się do spadku poziomu koncentracji, pogorszeniu ulegnie również poziom uważności i motywacji. Osłabienie aktywności w czasie pracy jest objawem zaburzeń cyklu biologicznego, któremu z czasem mogą towarzyszyć trudności z zasypianiem czy nawet zaburzenia snu.

Oświetlenie w firmie, a wydajność pracowników

Sposób oświetlenia istotnie wpływa na wydolność pracownika. Z tego powodu, producenci oświetlenia stanowiskowego dbają o jego prawidłowe natężenie na płaszczyźnie roboczej. Właściwe natężenie światła na stanowiskach pracowniczych wpływa na poprawę samopoczucia pracowników, zwiększa ich aktywność i tym samym przyczynia się do wzrostu wydajności pracy. Ponadto poprawne oświetlenie pozwala dostrzec szczegóły, które wcześniej były słabo widoczne. Przekłada się to na szybsze oraz dokładniejsze wykonywanie zadań przez pracowników. Wzrost wydajności i efektywności pozytywnie przekłada się na zyski wypracowywane w firmie. Na produktywność wpływa także barwa światła – do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i magazynowych warto wybierać chłodne światło.

Właściwe oświetlenie stanowiska pracy zapobiega zmęczeniu i ospałości, co ma z kolei istotne znaczenie dla bezpieczeństwa podejmowanych czynności zawodowych. Wypoczęty Pracownik, który nie odczuwa znużenia, będzie bardziej skupiony na wykonywanych zadaniach, co zminimalizuje ryzyko ewentualnych wypadków oraz awarii urządzeń. Ilość popełnianych przez niego błędów zmniejszy się, a ilość poprawnie wykonywanych zadań wzrośnie, co nie tylko poprawi jego bezpieczeństwo, ale także będzie korzystne z perspektywy pracodawcy. Badania wskazują bowiem, że zwiększenie koncentracji pracownika pozwala zredukować ilość braków produkcyjnych. Dodatkowo, prawidłowe oświetlenie stanowiskowe ogranicza podatność na choroby, dzięki czemu można uniknąć zbyt częstej absencji pracowników, wynikających z problemów zdrowotnych.


Jakie normy musi spełniać oświetlenie miejsc pracy?