Misja i wartości LEDIKO

Poznaj najważniejsze zasady naszego biznesu i zobacz, co nami kieruje. 

 

Misja firmy LEDIKO brzmi:

Wspólnie udoskonalamy oświetlenie. 


Nasza misja jest zbudowana i realizowana na fundamencie następujących wartości: 

Zespołowość

Rozwój

Odpowiedzialność

Kreatywność

Efektywność

Nasza misja jednoznacznie definiuje sposób, w jaki sposób działamy - jak produkujemy i projektujemy oświetlenie. Nie robimy tego w zwyczajny sposób, o nie! Jesteśmy ludźmi, którzy zawsze dostarczają światło, które działa lepiej, jest wykonane staranniej, jest bardziej energooszczędne, sprzyja innym ludziom, poprawia widoczność i bezpieczeństwo, redukuje zmęczenie, pozwala wydobyć niewidoczne szczegóły z mroku. My udoskonalamy. 


Robimy to „wspólnie”. Oznacza to, że naszą misję wypełniamy zespołowo. Zespołowość rozumiemy tak, jak rozumieli ją muszkieterowie, tak, jak rozumieją ją sportowcy drużyny narodowej i tak, jak ją rozumieją żołnierze sił specjalnych. Duch zespołowości dotyczy wszystkich pracowników LEDIKO i rozszerza się na naszych dostawców oraz obecnych i przyszłych klientów. Wspólnie z nimi osiągamy założone cele. Wspieramy się. Pomagamy sobie. Pamiętamy jednak, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Ta myśl jest odpowiedzialnością za losy zespołu leżącą indywidualnie na każdym z nas.

 

Znaczenie naszego logo:

 

Logo

misja

Człon "LED"

Pomysł na nazwę firmy powstał w 2003 roku. Składa się z członu LED, który jasno wskazuje na to, czym się dokładnie zajmujemy.

Końcówka "iko"

Druga część wyrazu LEDIKO odpowiada za zmiękczenie nazwy, aby dobrze i melodyjnie się wymawiała. Dlaczego wybraliśmy literę "k", a nie "c"? Ponieważ chcemy pokazać, że jesteśmy firmą z polskimi korzeniami.

Kropka nad "i"

Ma dla nas metaforyczne znaczenie. Swoim obłym kształtem symbolizuje Słońce, które jest życiodajnym i najlepszym źródłem światła znanym człowiekowi. Dla nas jest także podkreśleniem naszego pozytywnego stosunku do ekologii.

Litera "L"

Zaczynając nazwę wielką literą chcieliśmy pokazać, że jesteśmy już dojrzałą firmą z doświadczeniem oraz długą historią biznesową na rynku.

Krawędzie liter

Stosując w naszym logo ostre i łagodne linie chcieliśmy zobrazować, że jesteśmy równocześnie techniczni i precyzyjni oraz mamy spokojne i humanistyczne podejście.

Kolorystyka

Czarno-biała kolorystyka logo wskazuje na stabilność oraz profesjonalizm naszej firmy.

Zwrot "leding the way"

Ten zwrot ma znaczenie metaforyczne oraz bezpośrednie: wyznaczamy trendy; wskazujemy rozwiązania; diodami LED oświetlamy drogę do celu.

 

 Poznaj nasze produkty