mc.yandex.ru

System INFIDIO

6

 

Korzyści:

 • zwiększenie efektywności pracowników
 • znaczne obniżenie kosztów zużycia energii
 • prosty w instalacji i konfiguracji system
 • brak potrzeby doprowadzania przewodów sterujących do lamp
 • możliwość łatwego i intuicyjnego dodawania nowych lamp i czujników 
 • zarządzanie i kontrola oświetleniem odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej na telefonie, tablecie lub komputerze
 • tworzenie harmonogramów pracy oświetlenia dla poszczególnych stref
 • inteligentne dostosowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb
 • zużycie energii całego systemu i poszczególnych stref można sprawdzać na bieżąco oraz generować z tych danych okresowe raporty
 • monitoring pozwala na optymalizację oświetlenia i dalsze zwiększanie oszczędności energii
 

Formularz oszczędności          Skontaktuj się z nami

 

 

 

Infidio glowne

 

3
4
6
5
2
1
7

 

 

Personalizacja 5   Personalizacja

 • minimalizowanie zużycia energii za pomocą harmonogramowania pracy każdej grupy lamp w zależności od godziny i dnia tygodnia
 • dodatkowe oszczędności dzięki wprowadzaniu wyjątków w harmonogramach tygodniowych na wypadek świąt, dodatkowych dni wolnych lub planowanych zatrzymań produkcji oraz zaplanowanie dla tych wyjątków odmiennego trybu pracy systemu oświetleniowego
 • intuicyjne zarządzanie oświetleniem dzięki możliwości nadawania własnych nazw lampom, grupom lamp oraz czujnikom widocznym w aplikacji
 • bezpieczeństwo dzięki dwóm poziomom dostępu do systemu dla administratora i dla operatora
 • personalizacja systemu dzięki ustawieniu logo klienta w aplikacji

 

Organizacja 4   Organizacja

 • dowolna wielkość instalacji oświetleniowej dzięki możliwości podłączania i grupowania nieograniczonej ilości lamp
 • efektywne i oszczędne sterowanie oświetleniem w wybranej grupie lamp dzięki wykorzystaniu tylko jednego czujnika natężenia światła
 • inteligentna konfiguracja pracy lamp w wybranej strefie poprzez wykorzystanie wielu czujników ruchu lub przycisków naściennych
 • elastyczność w konfigurowaniu pracy instalacji oświetleniowej dzięki wykorzystaniu sygnałów z dowolnego czujnika do sterowania wieloma grupami lamp jednocześnie
 • automatyczne logowanie się nowo podłączonych lamp i czujników do systemu

 

Kontrola 3   Kontrola

 • system z czujnikami ruchu lub przełącznikami naściennymi daje możliwość indywidualnego zaprogramowania zachowań lamp w grupie dla ruchu wykrytego i niewykrytego / przełącznika włączonego i wyłączonego
 • pełna kontrola nad oświetleniem dzięki opcji przełączania sterowania grupami lamp z automatycznego na manualne; sterowanie automatyczne jest zgodne z zaprogramowanym harmonogramem i stanem czujników
 • sterowanie manualne pozwala na ręczne ustawienie poziomu natężenia oświetlenia dla wybranej grupy lamp sprytna funkcja trybu testowego ułatwia odnalezienie i identyfikację lamp lub czujników w obiekcie (urządzenie mruga)
 • bezpieczna funkcja trybu awaryjnego zapewnia pełne oświetlenie w razie awarii łączności lub w razie wyłączenia modułu centralnego

 

Monitoring 2   Monitoring

 • bezpośredni dostęp do najważniejszych informacji o zużyciu energii przez system oświetlenia
 • aktualne monitorowanie zużycia energii przez cały system oświetlenia oraz dla poszczególnych grup lamp
 • możliwość przeglądania raportów zużycia energii oraz oszczędności energii całej instalacji oświetleniowej oraz wybranej grupy lamp w formie wykresów; dostępne są:
  a. raport dobowy z rozdzielczością godzinną
  b. raport tygodniowy z rozdzielczością dobową
  c. raport miesięczny z rozdzielczością dobową
 • możliwość eksportu danych zużycia energii oraz oszczędności energii w okresie „od data do data” z rozdzielczością godzinną lub dobową do wyboru

 

Formularz oszczędności        Skontaktuj się z nami

 

Główna jednostka sterująca 

3


Urządzenie programowane, za pomocą którego możemy skonfigurować system oświetlenia według naszych wymagań. Jest odpowiedzialne za przesyłanie poleceń i odbieranie komunikatów z urządzeń: lampa, czujnik, przycisk.  Jeden moduł centralny jest w stanie obsłużyć łącznie do 100 modułów bezprzewodowych. Pozwala na udostępnianie aplikacji do harmonogramowania i kontroli działania systemu oświetleniowego.

 

Jednostka komunikacyjna

4


Pozwala na zbudowanie sieci z nieograniczoną liczbą urządzeń działających w jednej sieci radiowej. Jedna jednostka komunikacyjna pozwala obsłużyć do 100 lamp. Natomiast dodanie kolejnych jednostek komunikacyjnych pozwala na rozbudowanie sieci. Odpowiada za przesyłanie komunikatów pomiędzy jednostką sterującą a pozostałymi urządzeniami. 

 

Jednostka sterująca do lamp

6


Bezpośredni montaż do lampy. Służy do komunikacji lamp pomiędzy sobą, a także czujnikami i główną centralą sterującą. Pozwala na sterowanie włącz/wyłącz lampami o mocy 1 kW oraz sterowanie jasnością za pomocą wejścia zasilacza 1–10 V.

 

Czujnik ruchu

2


Współpracuje z mikrofalowym czujnikiem ruchu HC401SRC/R oraz pozwala na udostępnianie w sieci bezprzewodowej jego sygnału sterującego. Służy do włączania / wyłączania wybranej grupy lamp lub jednej lampy w chwili wykrycia ruchu przez czujnik. Dzięki niemu istnieje możliwość ustawienia poziomu świecenia dla stanu włączenia i wyłączenia w zakresie od 0 do 100% mocy lampy.

 

Czujnik natężenia oświetlenia

1


Współpracuje z rezystancyjnym czujnikiem natężenia światła oraz pozwala na udostępnienie w sieci bezprzewodowej jego sygnału sterującego. Odpowiada za dostosowanie poziomu świecenia grupy lamp lub jednej lampy do wymaganej wartości. Uwzględnia także wpływ nasłonecznienia lub zachmurzenia zewnętrznego na natężenie wewnątrz obiektu.

 

Zobacz nasze realizacje

 

interfejs_1
interfejs_2